Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Bericht Bestuur 29-9-2021

(CoronaToegangsbewijs)

Vervelend maar het is niet anders. Soms moeten we terugkomen op een genomen besluit. Laten we het ook maar begrijpen als een teken van kracht. Met zoveel deskundigen in onze vereniging worden we zo op elegante wijze voor al te grote fouten behoed.
Want wat speelt? Door een reeks juristen en medici worden we gewezen op de schending van de primaire privacy als we jullie vragen medische informatie met ons te delen. We kunnen niet anders dan concluderen dat we de vele antwoorden op ons verzoek afgelopen zondag je gegevens met ons te delen, per onmiddellijk vernietigen.
Waar brengt ons dat? Zoals eerder gemeld: de GGD bevestigt dat het klemmend beroep dat we op 12 september deden ons gebouw te mijden als je om andere dan medische redenen niet gevaccineerd bent, noch recent getest, in principe volstaat voor de leden van onze vereniging.
Dat betekent dat we ons voor eigen leden kunnen beperken tot een steekproefsgewijze controle op de aanwezigheid van het CoronaToegangsbewijs ( CTB).
Omdat we beslist niet ons eigen personeel met die rol naar eigen leden willen belasten, zoeken we met spoed een aantal vrijwilligers die rond het middaguur de binnenkomers, leden en personeelsleden, checken met de Coronacheck Scanner. Wil je meedraaien dan graag melden met je voorkeursdag via mmcbodewes@ziggo.nl  De bewuste app is net als je eigen Coronacheck, eenvoudig te downloaden op je mobiele telefoon.
De avondclubs zullen zelf de CTB check ter hand moeten nemen.

De regeling rond bezoekers / niet-leden blijft ongewijzigd:

1. De activiteitencommissie zal bij activiteiten waar ook niet-leden welkom zijn, een CTB-controle      verrichten.

2. Biljarters van bezoekende teams worden gecontroleerd door de thuisspelende teams.

3. Bij biljartkampioenschappen zorgt de organiserende vereniging voor de check.

4. Introducees worden door ons personeel gecheckt.

Henk Vegter


 

Rubriek: Algemeen door Monique Bodewes

  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks