Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Biljartregels, etiquette en opzet Harmonie Cup 2017-2018

Het afklopsysteem

Van maandag t/m zaterdag van 13.00-19.00 uur en de hele donderdagavond kan er vrij gespeeld worden op de 10 tafels in de grote zaal en op beide tafels in de benedenzaal, tenzij er andere activiteiten, zoals wedstrijden of lessen, gepland staan (kijk daarvoor op het activiteitenoverzicht). Om het spelen in de grote zaal ordentelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven om te spelen, wordt een afklopsysteem voor de 8 kleine tafels gehanteerd. Hoe dat systeem werkt, staat aangegeven bij de gekleurde balletjes aan de muur bij tafel 10. Het systeem zorgt ervoor dat degenen die het langst spelen, gevraagd wordt plaats te maken als zich nieuwe spelers aandienen en alle biljarts bezet zijn. Het spreekt voor zich dat een en ander alleen werkt als iedereen niet alleen van het systeem gebruik maakt, maar er ook in de geest naar handelt: iedereen speeltijd gunnen als het druk is. Daarbij heeft iedereen dezelfde rechten, of je nu een beginnende of een hele goede biljarter bent. Leden die alleen aan een tafel staan te spelen, dienen ook bereid te zijn om samen met iemand te gaan spelen als het druk is.

Etiquette

Biljarters zijn gebaat bij perfect lopende tafels en goede manieren. Hieronder staan enkele regels die beide aspecten bevorderen. Iedereen wordt dan ook verzocht zich daaraan te houden, en als het nodig is anderen daarop te wijzen.

 • Vergeet niet bij de kleine tafels in de bovenzaal je tafel ‘te reserveren’ door een balletje in het schuine gootje te plaatsen.
 • Mobiele telefoons moeten in de biljartzaal uit of op de trilstand. Mocht je (dringend) gebeld kunnen worden, geef dan je telefoon af aan de bar, zodat daar de telefoon aangenomen kan worden. Bellen in de biljartzaal is niet toegestaan.
 • Boven de tafels mag niet gekrijt worden.
 • Krijt niet te veel; dat heeft geen zin en veroorzaakt alleen maar stof.
 • Boven de tafels mag niet geconsumeerd worden.
 • Biljart met schone handen of met een handschoentje aan.
 • Raak de banden zo min mogelijk met je handen aan.
 • Aan de hand c.q. pols die je op tafel legt, mogen geen spullen zitten die het laken kunnen beschadigen, zoals bijv. een metalen horlogebandje.
 • Mocht je - door wat voor oorzaak dan ook - een beschadiging (scheurtje, vlek, etc.) aan het laken maken, meld dit dan direct aan de biljartcommissie. Des te eerder we het weten, des te beter de kans om het te repareren.
 • Bij en om de biljarts staat het biljarten centraal. Gezellig als je na een partij even wilt nakletsen, maar doe dat dan in het Grand Café, dan stoor je de andere spelers niet.
 • Ben je klaar met biljarten, maak dan het biljart en de ballen even schoon. Schoonmaakmateriaal is in de biljartzaal beschikbaar, o.a. in een van de kastjes direct links na de ingang van de biljartzaal.

 

Biljartkampioenschap Harmonie Cup 

Algemeen

​Hieronder vind je de algemene regels van de Harmonie Cup. Actuele informatie over dit jaar: zie de pagina Harmonie Cup

1. Alle leden van de sociëteit kunnen meedoen, graag zelfs.
2. Het moyenne van elke deelnemer wordt door de toernooicommissie vastgesteld, in volgorde op basis van het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup, het clubmoyenne gebaseerd op minimaal vijf wedstrijden, het competitiemoyenne en overige informatie. Bij de bepaling van het aantal te maken caramboles wordt gebruikgemaakt van de binnen de KNBB bekende handicaptabel met een kleine aanpassing ten gunste van de spelers met de lagere moyennes. Het aantal te maken caramboles zal in de voorrondes worden berekend over 30 beurten en in de finales over 25 beurten.
3. De meeste spelers zullen libre spelen. De betere spelers (vanaf 4 gemiddeld) gaan naar keuze bandstoten of driebanden spelen. Bij een keuze voor driebanden wordt geen gebruikgemaakt van de KNBB handicapcorrectietabel.
4. Er worden drie voorrondes gespeeld. De beste 16 spelers na die drie rondes plaatsen zich voor het finaleweekend.

6. Regels:
        a. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB.
        b. Er wordt gespeeld met een gelijkmakende beurt.
        c. De scores worden bijgehouden op een Harmonie Cup-tellijst. Na afloop tekenen de spelers
            deze lijst.
        d. De tellijsten worden geplaatst in de bak ‘Harmonie Cup’, die direct bij de ingang van de
            biljartzaal staat. Deze bak zal regelmatig worden geleegd.

Drie voorrondes

7. Allen die zich hebben ingeschreven worden door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar speelsterkte, geplaatst in een poule van drie. In die poule wordt een enkele competitie gespeeld (iedereen in de poule speelt dus één keer tegen de andere twee).
8. Die poules van drie krijgen een bepaalde periode de tijd hun wedstrijden te spelen. Een van de leden van de poule wordt gevraagd dat te organiseren (de ‘coördinator’). Het meest voor de hand ligt dat de drie personen op een donderdagavond, een zaterdagmiddag of een doordeweekse middag hun drie wedstrijden spelen. Twee spelers aan tafel, de derde schrijft en arbitreert. Maar als men het anders wil regelen (dus de wedstrijden op verschillende dagen wil spelen), dan is dat toegestaan.
9. Als er wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld worden, kunnen deze biljarts niet worden afgeklopt.
10. Na deze eerste ronde worden de uitslagen verwerkt en wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:
        a. Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies).
        b. Percentage gemaakte punten in de ronde.
        c. Hoogste serie in de ronde, als percentage van het aantal te maken punten.
11. Na elke ronde is correctie van het moyenne mogelijk, echter alleen in het geval van spelers met een niet betrouwbare handicap (geen biljartclubleden/geen of onvoldoende geregistreerde handicap/ter beoordeling van de toernooileiding). Correctie van de moyennes is niet mogelijk na de eerste finaledag. De correcties zullen in bovenstaande gevallen plaatsvinden wanneer een speler in een voorronde 20% of meer boven zijn moyenne heeft gespeeld. In dat geval zal zijn werkelijk in die ronde gespeelde moyenne, verminderd met 10%, gelden als moyenne voor de volgende ronde.
12. Na de eerste ronde worden de spelers opnieuw door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar rangorde na de eerste ronde, geplaatst in poules van drie.
13. Ten behoeve van ronde drie wordt de procedure zoals beschreven onder (12) herhaald, nu op basis van de rangorde na de tweede ronde.

Finale 

14. De uitslagen van de drie voorrondes (dus zes wedstrijden) worden bij elkaar opgeteld en er wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:
        a. Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies).
        b. Percentage gemaakte punten over de drie rondes.
        c. Hoogste serie over de drie rondes, als percentage van het aantal te maken punten.
15. De beste 16 spelers plaatsen zich voor de finale. De niet geplaatste deelnemers worden aangemoedigd zich beschikbaar te stellen als arbiter, schrijver en/of supporter. Ook wordt een beroep gedaan op de officiële arbiters van de sociëteit.
16. De opzet van de finale ziet er als volgt uit:     

1.       De uitslagen van de drie voorrondes (dus zes wedstrijden) worden bij elkaar opgeteld en er wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens: 

 • a.       Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)
 • b.       Percentage gemaakte punten over de drie rondes
 • c.       Hoogste serie over de drie rondes, als percentage van het aantal te maken punten

Uit de resultaten van de drie voorrondes worden de beste 16 (op de finaledag beschikbare) spelers op volgorde 1-16 vastgesteld.

De spelers worden op basis van de voornoemde posities, in 4 poules geplaatst volgens:

 • Poule a: 1-8-9-16
 • Poule b: 2-7-10-15
 • Poule c: 3-6-11-14
 • Poule d: 4-5-12-13          

In de 4 poules wordt vervolgens een halve competitie gespeeld, dus iedere speler speelt 3 wedstrijden. Na drie wedstrijden zijn in iedere poule de plaatsen 1-4, op resultaat, bekend.

(a1, a2, a3, a4, b1 ……. d3,d4), op basis van de criteria als genoemd onder punt 10.

In de vierde wedstrijdronde spelen de spelers a1 en d1 tegen elkaar, alsmede de spelers  b1 en c1.

De winnaars van deze wedstrijden ( zie criteria punt 10) zullen in de vijfde wedstrijdronde bepalen wie de winnaar wordt van de Harmonie Cup. De verliezers zullen in de vijfde wedstrijdronde spelen om de 3e en 4e plaats.

In de vierde wedstrijdronde worden ook de volgende partijen gespeeld:

a2-d2, b2-c2, a3-d3, b3-c3, a4-d4 en b4-c4. Op basis van de resultaten van deze wedstrijdronde zullen ( zie criteria punt 10) de plaatsen 5 t/m 8 worden bezet door de spelers a2…d2, de plaatsen 9-12 door de spelers a3….d3, en de plaatsen 12-16 door de spelers a4…..d4.

 • 1e wedstrijdronde 10.00h - 11.00h
 • 2e wedstrijdronde  11.10h – 12.10h
 • Lunch 12.10h – 13.00h
 • 3e wedstrijdronde  13.00h – 14.00h
 • 4e wedstrijdronde 14.10h – 15.25h
 • 5e wedstrijdronde 15.30 – 16.45h
 • Prijsuitreiking en nazit 16.45h – 17.30h

In de eerste drie wedstrijdronden wordt voor de wedstrijdduur een tijdslimiet van 1 uur strikt aangehouden. Een wedstrijd die nog niet is beëindigd wordt dan afgebroken waarbij de speler die aan de beurt was deze beurt mag afmaken. Er is echter geen gelijkmakende beurt. Het wedstrijdresultaat wordt bepaald op basis van het carambolepercentage en de verdere criteria als genoemd onder punt 10.

17. De organisatie is in handen van de Harmonie Cup Commissiecommissie. Deze bepaalt ook de spelsoort die iedereen  moet spelen en het aantal te maken caramboles. De commissie beslist ook in gevallen waarin de  regels geen duidelijkheid bieden.

18. Wanneer het startmoyenne van een deelnemer kan worden vastgesteld op basis van “het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup” zal deze als volgt worden bepaald:

Na iedere Harmonie Cup zal het gespeelde moyenne over de 6 wedstrijden in 3 wedstrijdronden worden bepaald, gecorrigeerd voor de effecten van de KNBB-handicap-verrekeningstabel. Dit moyenne wordt vergeleken met het startmoyenne van de betreffende Harmonie Cup. Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne tussen 1,2 x en 0,8 x het startmoyenne ligt wordt het oude startmoyenne gehandhaafd voor de volgende Harmonie Cup. Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne hoger ligt dan 1,2 x het startmoyenne, of lager ligt dan 0,8x het startmoyenne, wordt een nieuw startmoyenne bepaald door het bij het werkelijk gespeelde moyenne het oude startmoyenne op te tellen en de som te delen door 2.

Schade aan het biljart?

Meld dit altijd bij een van de leden van de biljartcommissie: Eppo Viswat (GBC, voorzitter), Renze de Vries (De Harmonie, secretaris), Jan Op 't Holt (Commerciële club) en Loek Smit (Metropole), of mail naar biljart@sociëteitdeharmonie.nl.