Horlogesafklein
Balstrik

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Biljartregels, etiquette en opzet Harmonie Cup 2015-2016

Het afklopsysteem

Van maandag t/m zaterdag van 13.00-19.00 uur en de hele donderdagavond kan er vrij gespeeld worden op de 10 tafels in de grote zaal en op beide tafels in de benedenzaal, tenzij er andere activiteiten, zoals wedstrijden of lessen, gepland staan (kijk daarvoor op het activiteitenoverzicht). Om het spelen in de grote zaal ordentelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven om te spelen, wordt een afklopsysteem voor de 8 kleine tafels gehanteerd. Hoe dat systeem werkt, staat aangegeven bij de gekleurde balletjes aan de muur bij tafel 10. Het systeem zorgt ervoor dat degenen die het langst spelen, gevraagd wordt plaats te maken als zich nieuwe spelers aandienen en alle biljarts bezet zijn. Het spreekt voor zich dat een en ander alleen werkt als iedereen niet alleen van het systeem gebruik maakt, maar er ook in de geest naar handelt: iedereen speeltijd gunnen als het druk is. Daarbij heeft iedereen dezelfde rechten, of je nu een beginnende of een hele goede biljarter bent. Leden die alleen aan een tafel staan te spelen, dienen ook bereid te zijn om samen met iemand te gaan spelen als het druk is.

Etiquette

Biljarters zijn gebaat bij perfect lopende tafels en goede manieren. Hieronder staan enkele regels die beide aspecten bevorderen. Iedereen wordt dan ook verzocht zich daaraan te houden, en als het nodig is anderen daarop te wijzen.

 • Vergeet niet bij de kleine tafels in de bovenzaal je tafel ‘te reserveren’ door een balletje in het schuine gootje te plaatsen.
 • Mobiele telefoons moeten in de biljartzaal uit of op de trilstand. Mocht je (dringend) gebeld kunnen worden, geef dan je telefoon af aan de bar, zodat daar de telefoon aangenomen kan worden. Bellen in de biljartzaal is niet toegestaan.
 • Boven de tafels mag niet gekrijt worden.
 • Krijt niet te veel; dat heeft geen zin en veroorzaakt alleen maar stof.
 • Boven de tafels mag niet geconsumeerd worden.
 • Biljart met schone handen of met een handschoentje aan.
 • Raak de banden zo min mogelijk met je handen aan.
 • Aan de hand c.q. pols die je op tafel legt, mogen geen spullen zitten die het laken kunnen beschadigen, zoals bijv. een metalen horlogebandje.
 • Mocht je - door wat voor oorzaak dan ook - een beschadiging (scheurtje, vlek, etc.) aan het laken maken, meld dit dan direct aan Koeno of Els. Des te eerder we het weten, des te beter de kans om het te repareren.
 • Bij en om de biljarts staat het biljarten centraal. Gezellig als je na een partij even wilt nakletsen, maar doe dat dan in het Grand Café, dan stoor je de andere spelers niet.
 • Ben je klaar met biljarten, maak dan het biljart en de ballen even schoon. Schoonmaakmateriaal is in de biljartzaal beschikbaar, o.a. in een van de kastjes direct links na de ingang van de biljartzaal.

 

Biljartkampioenschap Harmonie Cup 2015-2016

Algemeen

1. Alle leden van de sociëteit kunnen meedoen, graag zelfs.
2. Het moyenne van elke deelnemer wordt door de toernooicommissie vastgesteld, in volgorde op basis van het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup, het clubmoyenne gebaseerd op minimaal vijf wedstrijden, het competitiemoyenne en overige informatie. Bij de bepaling van het aantal te maken caramboles wordt gebruikgemaakt van de binnen de KNBB bekende handicaptabel met een kleine aanpassing ten gunste van de spelers met de lagere moyennes. Het aantal te maken caramboles zal in de voorrondes worden berekend over 30 beurten en in de finales over 25 beurten.
3. De meeste spelers zullen libre spelen. De betere spelers (vanaf 4 gemiddeld) gaan naar keuze bandstoten of driebanden spelen. Bij een keuze voor driebanden wordt geen gebruikgemaakt van de KNBB handicapcorrectietabel.
4. Er worden drie voorrondes gespeeld. De beste 16 spelers na die drie rondes plaatsen zich voor het finaleweekend.
5. Het tijdschema is als volgt:
        a. Eerste ronde van 26 oktober 2015-19 december 2015.
        b. Tweede ronde van 4 januari 2016-27 februari 2016.
        c. Derde ronde van 7 maart 2016-23 april 2016.
        d. Finaleweekend vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei 2016.
6. Regels:
        a. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB.
        b. Er wordt gespeeld met een gelijkmakende beurt.
        c. De scores worden bijgehouden op een Harmonie Cup-tellijst. Na afloop tekenen de spelers
            deze lijst.
        d. De tellijsten worden geplaatst in de bak ‘Harmonie Cup’, die direct bij de ingang van de
            biljartzaal staat. Deze bak zal regelmatig worden geleegd.

Drie voorrondes

7. Allen die zich hebben ingeschreven worden door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar speelsterkte, geplaatst in een poule van drie. In die poule wordt een enkele competitie gespeeld (iedereen in de poule speelt dus één keer tegen de andere twee).
8. Die poules van drie krijgen een bepaalde periode de tijd hun wedstrijden te spelen. Een van de leden van de poule wordt gevraagd dat te organiseren (de ‘coördinator’). Het meest voor de hand ligt dat de drie personen op een donderdagavond, een zaterdagmiddag of een doordeweekse middag hun drie wedstrijden spelen. Twee spelers aan tafel, de derde schrijft en arbitreert. Maar als men het anders wil regelen (dus de wedstrijden op verschillende dagen wil spelen), dan is dat toegestaan.
9. Als er wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld worden, kunnen deze biljarts niet worden afgeklopt.
10. Na deze eerste ronde worden de uitslagen verwerkt en wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:
        a. Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies).
        b. Percentage gemaakte punten in de ronde.
        c. Hoogste serie in de ronde, als percentage van het aantal te maken punten.
11. Na elke ronde is correctie van het moyenne mogelijk, echter alleen in het geval van spelers met een niet betrouwbare handicap (geen biljartclubleden/geen of onvoldoende geregistreerde handicap/ter beoordeling van de toernooileiding). Correctie van de moyennes is niet mogelijk na de eerste finaledag. De correcties zullen in bovenstaande gevallen plaatsvinden wanneer een speler in een voorronde 20% of meer boven zijn moyenne heeft gespeeld. In dat geval zal zijn werkelijk in die ronde gespeelde moyenne, verminderd met 10%, gelden als moyenne voor de volgende ronde.
12. Na de eerste ronde worden de spelers opnieuw door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar rangorde na de eerste ronde, geplaatst in poules van drie.
13. Ten behoeve van ronde drie wordt de procedure zoals beschreven onder (12) herhaald, nu op basis van de rangorde na de tweede ronde.

Finaleweekend 20-21 mei 2016

14. De uitslagen van de drie voorrondes (dus zes wedstrijden) worden bij elkaar opgeteld en er wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:
        a. Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies).
        b. Percentage gemaakte punten over de drie rondes.
        c. Hoogste serie over de drie rondes, als percentage van het aantal te maken punten.
15. De beste 16 spelers plaatsen zich voor de finale. De niet geplaatste deelnemers worden aangemoedigd zich beschikbaar te stellen als arbiter, schrijver en/of supporter. Ook wordt een beroep gedaan op de officiële arbiters van de sociëteit.
16. De opzet van het finaleweekend ziet er als volgt uit:

           Op vrijdagavond: eerste ronde van drie wedstrijden
           a. De 16 spelers worden door loting, op basis van een indeling in vier groepen naar rangorde als
               bepaald onder (14), in poules van vier geplaatst.
           b. Zij spelen op vrijdagavond een halve competitie. Aanvangstijden: 19.00, 20.30 en 22.00 uur.
           c. De eindstand in een poule wordt bepaald volgens het model van (10).

           Op zaterdag: tweede ronde van drie wedstrijden  
                *   Door loting worden de poules van vrijdag genummerd met de aanduiding a, b, c en d.
                *   Op basis van de rangorde na de speelronde van vrijdag worden er opnieuw vier poules
                     gevormd volgens het volgende model:
                           Poule 1: a1, b1, c2, d2/Poule 2: a2, b2, c1, d1. Zij vormen de winnaarsgroep.
                           Poule 3: a3, b3, c4, d4/Poule 4: a4, b4, c3, d3. Zij vormen de verliezersgroep.
                *   In de winnaarsgroep wordt een halve competitie gespeeld. De eindstand in de poule wordt
                    bepaald volgens het model van (10).
                *   In de verliezersgroep wordt een halve competitie gespeeld voor de plaatsen 9-16. De
                    eindstand in deze groep van acht spelers wordt bepaald volgens het model van (10).
                *   De aanvangstijden van de wedstrijden zijn 10.00, 11.30 en 14.00 uur. De wedstrijdserie
                    wordt van 13.00-14.00 uur onderbroken voor een lunch.

           Op zaterdag: GRANDE FINALE om 15.45 uur
                 *  De winnaars van de poules 1 en 2 spelen de finale.
                 *  De spelers die in de poules 1 en 2 als tweede zijn geëindigd, spelen om de derde plaats.
                 *  In geval van een remise wordt de wedstrijd beslist met een shoot-out.
                 *  De spelers die op de derde en vierde plaats zijn geëindigd in de poules 1 en 2, eindigen op
                    de plaatsen 5-8 te bepalen volgens het model (10).

16.  De organisatie is in handen van de biljartcommissie. Die bepaalt ook de spelsoort die iedereen moet spelen en het aantal te maken caramboles. De commissie beslist ook in gevallen waarin de regels geen duidelijkheid bieden.