Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

90 jaar GBC
Wk driebanden 1971 90-jarig bestaan 60-jarig bestaan

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Biljart Club Groningen

De Groninger Biljart Club (GBC) is de 'oudste biljartvereniging van Nederland' en we ontlenen daaraan een niet geringe trots. In het gedenkboek, dat in 1997 verscheen bij de viering van het honderdjarig bestaan, vindt iedere geïnteresseerde vele wetenswaardigheden over de luisterrijke historie van de GBC, een club die volgens de vele leden die al jaren lid zijn, maar ook volgens de nieuwkomers, wordt gekenmerkt door een zeer speciale, ongrijpbare clubgeest. De club heeft ca. 40 leden en speelt als vanouds op de maandagavond in de prachtige biljartzaal van Societeit De Harmonie. De clubavonden beginnen formeel om 19.00 uur. Wie eerder of later of, als het niet past, eens een keer niet wil komen, is daarin volkomen vrij. De avond eindigt uiterlijk om 24.00 uur.

Spelrooster tijdens clubavonden

Er worden onderlinge wedstrijden (zg. roosterpartijen) gespeeld in drie spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden. Door de interne wedstrijdleider worden de moyennes van de leden vastgesteld aan de hand van de resultaten van het afgelopen seizoen. De spelers regelen in onderling overleg het verloop van het wedstrijdprogramma. De wedstrijdroosters, die steeds door de wedstrijdleider worden bijgewerkt en voor iedereen zichtbaar zijn opgehangen in de zaal, vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Evenementen

Naast de reguliere avonden organiseert de club ieder jaar eveneens een aantal evenementen. Daar zijn in de eerste plaats de Kerstwedstrijden, vroeger als 'wildwedstrijden' aangeduid. De term laat zich raden, al gaat het wel om andere artikelen dan hazen, fazanten, etc. zoals eertijds. In het voorjaar vinden als grote evenementen dan nog de Clubkampioenschappen over 2 avonden plaats, zowel in de spelsoort 'libre' als in het 'bandstoten'. In het eerste geval gaat het om het veroveren van de "Luit Schillhorn van Veen"-bokaal, genoemd naar een legendarische voorzitter, en in het laatste geval om de "Sormani"-beker. 

Lid worden van GBC?

Als je interesse hebt in een eventueel lidmaatschap, neem dan contact op met een van de hieronder genoemde GBC-bestuursleden of kom op de maandagavond eens langs bij Sociëteit De Harmonie.

Bestuur

Jos Snoek, voorzitter
Kruitgracht 17
9711 VL Groningen
06-29100101

Kees Bouwsma, secretaris
Brinkhovenlaan 1
9765 BH Paterswolde
e-mail: bouws011@planet.nl

Rudie van der Ploeg, penningmeester
Verlengde Herweg 142
9722 AK Groningen
050-3122875 06-41676647
rekening: NL31 INGB 0000 942593 

Otto Krol, interne wedstrijdleider
Noorderhaven 19-6 
9712 VG Groningen
email: ottokrol@xs4all.nl