Biljart Club Groningen

De Groninger Biljart Club (GBC) is de 'oudste biljartvereniging van Nederland' en we ontlenen daaraan een niet geringe trots. In het gedenkboek, dat in 1997 verscheen bij de viering van het honderdjarig bestaan, vindt iedere geïnteresseerde vele wetenswaardigheden over de luisterrijke historie van de GBC, een club die volgens de vele leden die al jaren lid zijn, maar ook volgens de nieuwkomers, wordt gekenmerkt door een zeer speciale, ongrijpbare clubgeest. De club heeft ca. 40 leden en speelt als vanouds op de maandagavond in de prachtige biljartzaal van Societeit De Harmonie. De clubavonden beginnen formeel om 19.00 uur. Wie eerder of later of, als het niet past, eens een keer niet wil komen, is daarin volkomen vrij. De avond eindigt uiterlijk om 00.30 uur.

Er worden onderlinge wedstrijden (zg. roosterpartijen) gespeeld in drie spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden. Door de interne wedstrijdleider worden de leden naar speelsterkte ingedeeld in twee categorieën, behalve bij het driebandenspel. De spelers regelen in onderling overleg het verloop van het wedstrijdprogramma. De wedstrijdroosters, die steeds door de wedstrijdleider worden bijgewerkt en voor iedereen zichtbaar zijn opgehangen in de zaal, vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel. De standen worden op deze website bijgehouden en zijn voor de leden zichtbaar.

Naast de reguliere avonden organiseert de club ieder jaar eveneens een aantal evenementen. Daar zijn in de eerste plaats de Kerstwedstrijden, vroeger als 'wildwedstrijden' aangeduid. De term laat zich raden, al gaat het wel om andere artikelen dan hazen, fazanten, etc. zoals eertijds. In het voorjaar vinden als grote evenementen dan nog de Clubkampioenschappen plaats, zowel in de spelsoort 'libre' als in het 'bandstoten'. In het eerste geval gaat het om het veroveren van de "Luit Schillhorn van Veen"-bokaal, genoemd naar een legendarische voorzitter, en in het laatste geval om de "Sormani"-beker.

Naast deze wedstrijden wordt door ca. 15 clubleden ook deelgenomen in het kader van de Persoonlijke Kampioenschappen aan de voorwedstrijden (VW) in de verschillende spelsoorten en klassen van het District Groningen-Drenthe der KNBB. Zij spelen tegen leden van andere clubs uit het district (www.district-groningen-drenthe.nl). Indien deze wedstrijden op een clubavond plaatsvinden, worden daarvoor enige biljarts gereserveerd en wordt door de externe wedstrijdleider een beroep op de leden gedaan om te helpen met arbitreren en schrijven.
Ook speelt GBC met een biljartteam (bestaande uit 8 spelers in de C3 A klasse) mee in de competitie van het district. Telkens 3 clubleden spelen dan een wedstrijd tegen een team van een andere biljartclub in het district. Deze competitie begint jaarlijks in september en eindigt in april. Er worden ca. 20 wedstrijden gespeeld, zowel thuis als uit. De resultaten zijn te vinden op de website van BiljartPoint.

Als u geïnteresseerd bent in een eventueel lidmaatschap, neem dan contact op met een van de hieronder genoemde GBC-bestuurderleden of kom op de maandagavond eens langs bij Sociëteit De Harmonie.

Bestuur:

Henk Hendriks, voorzitter
Vijverstraat 13
9601 CM Hoogezand
06-54247428

Jons Straatman, secretaris
Rijksstraatweg 23
9752 AA Haren
050-5263684
e-mail: flyvet@xs4all.nl

Wil van Houtum, penningmeester
Nieuwe Ebbingestraat 90
9712 NP Groningen
050-3122875
rekening: NL31 INGB 0000 942593 

Trienco de Vries, interne wedstrijdleider
Holtstek 18
9713 DC Groningen
050-3129489

Wim Oldeman, externe wedstrijdleider
Gezellelaan 3
9721 WJ Groningen
06-54337126
e-mail: wim@oldewein.nl