Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

BILJARTKAMPIOENSCHAP HARMONIE CUP LIBRE.

Algemeen

Er zal dit jaar worden gespeeld in de categorie libre.
Er wordt gespeeld op basis van handicap. Het moyenne van elke deelnemer wordt door de toernooicommissie vastgesteld, op basis van het laatst bekende moyenne.
Het aantal te maken caramboles zal in de voorrondes worden berekend over 30 beurten en in de finale over 20 beurten.

Er worden drie voorrondes gespeeld. De beste 16 spelers na die drie rondes plaatsen zich voor de finaledag.

Het tijdschema is als volgt:

Eerste ronde van 11 september 2023 – 11 november 2023

Tweede ronde van 20 november 2023 - 6 januari 2024

Derde ronde van 15 januari 2024 - 16 maart 2024

Finaledag zaterdag 20 april 2024

Het is verstandig deze data in je agenda te zetten. 

Regels:

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB.

De scores worden bijgehouden op een Harmonie Cup-tellijst. Na afloop tekenen de spelers deze lijst.

De tellijsten worden geplaatst in de bak ‘Harmonie Cup’, die direct bij de ingang van de biljartzaal, tegenover de printer, aan de wand hangt.
Deze bak zal regelmatig worden geleegd.

Drie voorrondes

Allen die zich hebben ingeschreven worden door loting op basis van een indeling in drie groepen naar speelsterkte geplaatst in een poule van drie. In die poule wordt een halve competitie gespeeld. Iedereen in de poule speelt dus een keer tegen de andere twee.

Die poules van drie krijgen een bepaalde periode de tijd hun wedstrijden te spelen. Een van de leden van de poule wordt gevraagd dat te organiseren (de ‘coördinator’). Het meest voor de hand ligt dat de drie personen op een zaterdagmiddag of een doordeweekse middag hun drie wedstrijden spelen. Twee spelers aan tafel, de derde schrijft en arbitreert. Maar als men het anders wil regelen (dus de wedstrijden op verschillende dagen wil spelen), dan is dat toegestaan.

Als er wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld worden, kunnen deze biljarts niet worden afgeklopt. Het is wel van belang dat de coördinator een tafel reserveert via reservering@societeitdeharmonie.nl

Na de eerste ronde worden de uitslagen verwerkt en wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:

Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)

Percentage gemaakte punten in de rondes

Hoogste serie in de ronde, als percentage van het aantal te maken punten.

Voor ronde 2 worden de deelnemers opnieuw door loting geplaatst in poules van drie, op basis van een indeling in drie groepen naar rangorde als bepaald na de eerste ronde.

Ten behoeve van ronde drie wordt de procedure zoals beschreven herhaald, nu op basis van de rangorde als bepaald na de tweede ronde.

Finaledag 20 april 2024

De uitslagen van de drie voorrondes (dus zes wedstrijden) worden bij elkaar opgeteld en er wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:

Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)

Percentage gemaakte punten over de drie rondes

Hoogste serie over de drie rondes, als percentage van het aantal te maken punten

De beste 16 beschikbare spelers plaatsen zich voor de finale. De niet geplaatste deelnemers worden aangemoedigd zich beschikbaar te stellen als arbiter, schrijver en/of supporter. Ook wordt een beroep gedaan op de gediplomeerde arbiters van de sociëteit.

De opzet van de finaledag ziet er als volgt uit:

Uit de resultaten van de drie voorrondes worden de beste 16 (op de finaledag beschikbare) spelers op volgorde 1-16 vastgesteld.
De spelers worden op basis van de voornoemde posities in 4 poules geplaatst volgens:
Poule a: 1-8-9-16
Poule b: 2-7-10-15
Poule c: 3-6-11-14
Poule d: 4-5-12-13
Er wordt per poule gespeeld op 2 tafels.

In de 4 poules wordt een halve competitie gespeeld, dus iedere speler speelt 3 wedstrijden. Na de genoemde poule wedstrijden, worden de volgende poules gevormd:
Poule e: a1, d1, b2, c2
Poule f: b1, c1, a2, d2
Poule g: a3, d3, b4, c4 Poule h: b3, c3, a4, d4

De winnaars van poule e en f spelen om de 1e en 2e plaats, terwijl de nummers 2 van poule e en f om de 3e en 4e plaats spelen.
De uitslag van de poules g en h bepalen de rangschikking van de plaatsen 9 t/m 16.
Er zijn drie prijzen beschikbaar, net als in voorgaande jaren.

Het tijdschema van de finaledag is als volgt:
1e wedstrijdronde 09.00u - 10.00u
2e wedstrijdronde 10.00u - 11.00u
3e wedstrijdronde 11.00u - 12.00u

Lunch 12.00u - 12.30u
4e wedstrijdronde 12.30u - 13.30u
5e wedstrijdronde 13.30u - 14.30u
6e wedstrijdronde 14.30u - 15.30u
Finale en wedstrijd om de 3e en 4e plaats: 15.45u - 16.45u .
Prijsuitreiking en nazit vanaf 17.00u.

De organisatie is in handen van de Harmonie Cup Commissie. Deze bepaalt o.a. het aantal te maken caramboles. De commissie beslist ook in gevallen waarin de regels geen duidelijkheid bieden.