Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Biljartlessen op het hoogste niveau.

Biljartlessen op het hoogste niveau.
De biljartcommissie heeft in haar beleidsplan voorzien in het organiseren van biljartlessen op verschillende niveaus, te weten:
1. Biljartlessen voor beginnende biljarters, bedoeld om met de biljartsport kennis te maken, een eerste bekwaamheid te ontwikkelen, en een keuze te maken om een bepaald niveau te bereiken.
2. Begeleid biljarten. Aansluitend op de beginners-biljartlessen zullen groepslessen worden gegeven, waarbij de deelnemers al spelend aanwijzingen zullen krijgen en zich spelenderwijze verder kunnen bekwamen.

3.Work shops. Op zaterdagochtenden zullen een zestal workshops worden gegeven ieder met een bepaald thema, onder leiding van en door de spelers uit de topteams. Deze zijn alleen toegankelijk voor de betere spelers.

Er is gebleken dat er binnen de Sociëteit ook, zij het beperkt, behoefte is aan privé lessen op het hoogste niveau. De commissie heeft, na overleg met het bestuur, besloten deze mogelijkheid te faciliteren door hiervoor maximaal twee biljarts, zo mogelijk in de kelder, op bepaalde uren beschikbaar te stellen. In afstemming met de commissie kunnen leden van de Sociëteit hier gebruik van maken. De leraar moet in het bezit zijn van een diploma Bondsoefenmeester, of moet een speler zijn die bewezen op topniveau zelf speelt. De leraar behoeft geen lid te zijn van de Sociëteit. De commissie zal een lijst van leraren, die hiervoor in aanmerking komen, samenstellen.

 

De biljartcommissie.

Rubriek: Algemeen
30 september 2019 9:10 door w.hooijer@home.nl

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks