Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Schermafbeelding 2019-10-27 om 09.24.02

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

uurtje cultuurtje: Wat is geluk Edward v/d Tuuk filosoof

09 november 2019 om 16:00

9/11 Edward van der Tuuk, filosoof

Wat is geluk?

Als we alle nastrevenswaardige waarden in het leven rangschikken, prijkt geluk bovenaan die lijst als intrinsieke waarde, aldus Aristoteles. Maar wat is geluk? In onze (post)moderne samenleving lijkt geluk opgevat te worden als een persoonlijk gevoel of beleving van genot of plezier. Maar is hoe duurzaam is deze ervaring van geluk? Nog niet zo heel lang geleden werd geluk opgevat als goedgezindheid van het lot, of als resultaat van een deugdzaam leven waarin discipline en toewijding een centrale plaats innamen. Beide benaderingen veronderstellen het streven naar een 'hoger' doel en zingeving. Maar met de secularisering en het bijbehorende waarden-pluralisme lijkt het spreken over 'de waarheid' of 'de zin van het leven' achterhaald. Misschien is het daarom dat het boeddhisme, met zijn nadruk op onthechting, zo populair is in het westen. Hoe verhouden al die begrippen (genieten, discipline, toewijding, onthechting en zingeving) zich tot elkaar, en tot geluk? Valt er, ondanks het feit dat we in verschillende levensstadia anders tegen geluk aankijken, iets zinnigs te zeggen over dit alledaagse maar tegelijk zeer complexe concept?

Rubriek: Algemeen, Lezingen & cursussen door w.hooijer@home.nl

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks