Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

foto

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Uurtje Cultuurtje :Barend van Heusden over Cultuur en Canon

15 februari 2020 om 16:00

Barend van Heusden  over Cultuur en Canon

Van waarde naar proces: cultuur(onderwijs) anno nu
Van Heusden wil het graag hebben over cultuur en burgerschap. Hij houdt een pleidooi voor een andere houding ten opzichte van cultuur dan de traditionele, die cultuur vooral ziet als een canon van belangrijke voortbrengselen van onze cultuur, en van bepaalde waarden.  Van Heusden bepleit zijn zienswijze vanuit  een ander perspectief, waarin cultuur meer als een lerend proces ervaren wordt. Het denken over cultuur is tot op heden voornamelijk op ideeën gebaseerd geweest, als een poging cultuur als onderdeel van de samenleving te definiëren. Onder invloed van de cognitiewetenschappen begint men voorzichtig ook belangstelling te krijgen voor structuren in een cultuur. Van Heusdens stelling is dat onderwijs en beleid er baat bij hebben hun opvatting over cultuur bij te stellen, en meer aan te sluiten bij hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Hij wil de context van deze ontwikkeling schetsen en ingaan op de gevolgen ervan voor het cultuuronderwijs en de geesteswetenschappen.

Hoogleraar bij de Faculteit der Letteren van de RUG, leerstoel ‘Cultuur en Cognitie, in het bijzonder met betrekking tot de kunsten’

Rubriek: Algemeen, Lezingen & cursussen door w.hooijer@home.nl

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks