Lid worden

Introductie en lidmaatschap

Als u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap, bent u altijd van harte welkom om de sfeer te komen proeven. U kunt zich in dat geval laten introduceren door iemand die al lid is van de Sociëteit. Kent u niemand in de Sociëteit, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Antoinette Borchert, e-mail: secretaris@societeitdeharmonie.nl, en met haar een afspraak maken voor een introductie. Een derde mogelijkheid is dat u overdag tussen 13.00 en 19.00 uur of op de donderdagavond aanbelt bij de vereniging, naar binnen gaat en bij de bar meldt dat u eventueel lid wilt worden. Ten slotte kunt u nog mailen naar de ledenadministratie: Antoinette Borchert, e-mail anborch@xs4all.nl. U mag twee keer vrijblijvend kennis komen maken. Als u vervolgens besluit om lid te worden, kunt u hiervoor een inschrijfformulier krijgen bij de bar, dat u na invulling (en medeondertekening door twee leden) daar ook weer kunt inleveren. Als er voldoende nieuwe leden zijn ingeschreven, wordt er door het bestuur een introductiebijeenkomst gehouden.

Contributie

De contributie bedraagt € 192,50 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan kan dat via de ledenadministratie vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (bij voorkeur in mei of de eerste helft van juni). Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt het zeer op prijs gesteld te vernemen om welke reden(en) dat geschiedt.

Toegankelijkheid website

Bepaalde onderdelen op de website zijn alleen toegankelijk voor leden van de Sociëteit. Indien u ingelogd bent, heeft u toegang tot onderdelen als de ledenlijst, nieuwsbrieven en overige documenten.