Bridgen algemeen

Op het gebied van bridge biedt Sociëteit De Harmonie de nodige activiteiten. Zowel beginnende als gevorderde bridgers voelen zich er thuis en de leden krijgen, als ze dat willen, gratis lessen.

Voor het nieuwe seizoen heeft de bridgecommissie weer geprobeerd een aantrekkeljk programma samen te stellen.Uitgangspunt is: voor elk wat wils.

De Speelmiddagen.

Zowel de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag blijven in de huidige vorm bestaan. 

De dinsdagmiddag, het Recreatiebridge, is speciaal bedoeld voor iedereen, die ervaring wil opdoen in het spelen. Begeleiding wordt er niet meer tijdens het spelen gegeven, maar achteraf krijg je wel de gelegenheid om advies te vragen aan de wedstrijdleider/ docent. Er worden minder spellen gespeeld dan op een reguliere bridgemiddag. 

Daarnaast zijn er de maandag- en vrijdagmiddag; de zogenaamde inloopmiddagen. Op deze middagen wordt er wedstrijd gespeeld, op maandag in twee lijnen, behalve in de zomerperiode of op dagen wanneer de opkomst minder is, dan is er slechts één lijn. Er wordt in normaal tempo gespeeld.

De tijden voor alle middagen zijn hetzelfde: 13:30 uur - 17:00 uur. Zorg er wel voor op tijd aanwezig te zijn, dus ruim voor 13:30 uur. Op die manier kan het bridgen op tijd beginnen.

Competitie.

Op de woensdagavond wordt er competitie (± 6 ronden van 5 zittingen) gespeeld. Er is een A-lijn en B-lijn, waarbij inloop mogelijk. Tijdens de zomerperiode vinden openbare zomerdrives plaats.

Bridgedrives

Regelmatig worden ook speciale bridgedrives georganiseerd, zoals de Krokusdrive, Paasdrive, Kerstdrive en de Oliebollendrive. Maar ook de Evenementendag is een jaarlijks terugkerend bridge- en tevens biljartgebeuren. Voor de recreantenbridgers, die op de woensdag en dinsdag spelen wordt een speciale drive georganiseerd. Dat betekent niet dat de recreanten niet aan de andere drives mogen meedoen. Vooral alsje al een aantal jaren bridget, is het aan te bevelen ook eens aan één van de andere drives mee te doen.

Bridgeregels.

Inleiding

Zoals elke sport wordt ook bridgen volgens spelregels gespeeld. In het “oranje spelregelboekje” wat de arbiter hanteert staan 93 artikelen vermeld in geval van een onregelmatigheid aan tafel. Het vreemde is dat bij praktisch iedere sport volledig wordt geaccepteerd dat de regels worden toegepast, echter bij bridge, en ook in onze sociëteit, lang niet altijd. “Ik speel niet met het mes op tafel”  en “Je zit toch hier voor je plezier”zijn veel gehoorde kreten van die spelers die het maar niets vinden als er een arbiter aan tafel wordt geroepen.

Soms wordt de wedstrijdleider na afloop van het bridgen met allerlei onregelmatigheden geconfronteerd en dan is er niets meer aan te doen en de benadeelde heeft een naar gevoel. Kortom bij twijfel raadpleeg direct altijd de arbiter.!

 Spelregels zijn ontworpen om een juiste gang van zaken vast te leggen en een passende regeling vast te stellen, wanneer van de juiste gang van zaken wordt afgeweken. Een speler die een overtreding begaat, behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te aanvaarden. De spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval van een onregelmatigheid, maar veeleer voor het herstellen van de schade.

De belangrijkste spel- en gedragsregels op rij:

1. Niet praten en signalen geven tijdens het spel

Tijdens het bieden en spelen mag je niet met je partner over de bieding of het spel praten. Bieden doe je met je biedkaartje uit de biddingbox. En communicatie tijdens het spelen gebeurt uitsluitend door het spelen van de kaarten. Het enige wat is toegestaan de vraag of hij of zij de gevraagde kleur echt niet heeft.

Mogelijke signalen zijn niet toegestaan. Dus geen gerommel in je hand met kaarten, denk en beslis, pak je kaart als het je beurt is..Voor de dummy geldt, dat hij  slechts de kaarten mag bijspelen die door de leider worden genoemd. Hij mag op geen enkele manier een aanwijzing geven.

Alle spelers dienen zich te onthouden van signalen zoals gezichtsuitdrukkingen en/of geluid. "'Bridgen is alleen mooi met je gezicht in de plooi".

2. Vragen mag, maar er zijn wel regels

Het is toegestaan de tegenstanders te vragen wat hun bieding betekent. Ook kun je vragen naar de betekenis van de uitkomst of een door hen gegeven signaal.

Belangrijk is dat je alleen wat mag vragen als je aan de beurt bent.

Na elk bod vragen wat het betekent, zonder de intentie te hebben zelf wat te bieden, is niet verboden maar wel ongewenst. Als er onduidelijkheid is over het bieden kun je na afloop van het bieden vragen naar de betekenis. Let op: Als partner uit moet komen, mag je pas wat vragen nadat hij (het liefst gesloten) is uitgekomen.

3. De tegenstander mag al jouw afspraken weten

Je mag geen geheime afspraken hebben. Sterker nog, je moet de tegenstander er op attenderen als je een afwijkende afspraak hebt. Je bent in overtreding als je dit niet doet .

Als tijdens het bieden de partner per ongeluk verkeerde informatie aan de tegenstander heeft gegeven, ben je verplicht dit te corrigeren. Speel je zelf het spel, dan moet je dit direct na het bieden doen. Indien de tegenstander het spel speelt kan dit natuurlijk niet (je geeft je partner extra informatie voor het tegenspelen). De correctie moet dus plaats vinden na afloop van het spelen. Indien de tegenpartij denkt dat ze zijn benadeeld door de verkeerde uitleg moet de arbiter worden geroepen.

4. Alerteren

Biedingen die niet echt zijn (conventies) moeten worden gealerteerd (bv  Stayman, Jacoby transfers en een 2♣ opening).

5. Gesloten uitkomen

Om vergissingen te voorkomen komt degene die moet starten 'gesloten' uit. Dit is met de achterkant van de kaart boven. Vraag vervolgens aan de partner of het goed is, dat je uitkomt. Als de partner zegt dat het goed is wordt de kaart open gelegd.

6. Aanraken is bieden

In het schaken kennen we de regel "aanraken is zetten". In het bridgen kennen we iets vergelijkbaars. Als je een bieding uit de biddingbox haalt, moet je die ook doen. Alleen als je hebt misgepakt (je wilde 1SA pakken, maar pakt per ongeluk 1S) mag je het corrigeren.

Als je twijfelt over een bieding, doe dit dus nooit door in de biddingbox te grabbelen.

7. Nadenken

Bridge is een denksport en nadenken mag uiteraard. Nadenken geeft echter extra informatie aan de partner en die mag daar GEEN gebruik van maken. Een risico dat normaal niet genomen wordt, mag door het nadenken van de partner niet ineens wel worden genomen.

Een groot misverstand is dat velen denken dat de partner niet meer mag bieden na een lange denkpauze. Dit is absoluut niet waar. Als hij een normaal bod doet is er geen enkel probleem. Wordt er echter een ongewoon bod gedaan, dan moet de arbiter een oordeel vellen. Dit oordeel zal vrijwel altijd in het nadeel uitvallen van degene die het ongewone bod heeft gedaan.

Denk dus niet na als je niets hebt om over na te denken. Je belemmert de keuzes die partner kan maken.

8.  De arbiter

Als er aan tafel iets mis gaat op spelregelgebied, dan MOET de arbiter worden geroepen. Zelf het probleem oplossen is onverstandig en zelfs niet toegestaan.

Mogelijke problemen zijn: Voor de beurt bieden, voor de beurt uitkomen, onvoldoende bod, verzaken, een onjuiste score in de bridgemate.

Het roepen van de arbiter wordt soms, geheel ten onrechte, gezien als 'fanatiek' of 'met mes op tafel'. Het is natuurlijk niet leuk als je verzaakt, maar het is absoluut niet zo dat je bij de arbiter op het matje moet komen. De arbiter herstelt alleen maar de gemaakte fout. En de niet overtredende partij mag natuurlijk geen nadeel ondervinden van, in dit geval, de verzaking. Een speler accepteert een beslissing van de arbiter.

De arbiters zijn er niet om “overtreders”te straffen maar te voorkomen dat de “niet overtreders” geen nadelige schade ondervinden door een onregelmatigheid. Accepteer een beslissing van de arbiter die hij aan tafel neemt. Wees dus nooit boos op een arbiter als zijn beslissing een slechte score oplevert. De onregelmatigheid heeft hij immers niet begaan, noch je tegenstanders maar jij zelf of je partner.

.

Door deze regels in acht te nemen zal de sfeer alleen maar verbeterd worden en wordt voorkomen dar er achteraf nog met ongenoegen over het spel en gedrag van de tegenspelers wordt gesproken.

De bridgecommissie van Sociëteit De Harmonie,