harmonie
Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet

Bridgecursussen

Cursus Bridge voor Beginners

Met enige regelmaat organiseert de Sociëteit De Harmonie een cursus Bridge voor Beginners. Deze cursus is bestemd voor personen die geen of vrijwel geen bridge-ervaring hebben. Hij wordt wekelijks gegeven in het gebouw van de Sociëteit, volgens de methodiek en het lesmateriaal van de Nederlandse Bridgebond. 

Belangstellenden die geen lid zijn van de Sociëteit, kunnen ter kennismaking drie lessen gratis volgen alvorens ze besluiten al dan niet door te gaan en lid te worden van de vereniging Sociëteit De Harmonie (jaarcontributie € 193). Voor sociëteitsleden brengen de lessen geen kosten met zich mee, behalve de kosten van de lesboekjes.
 

Vervolgcursus

Voor degenen die de starterscursus hebben gevolgd, is er een VERVOLGCURSUS. Voor het volgen van deze bridgelessen is lidmaatschap van de Sociëteit een vereiste. Het instructieniveau is hoog. Na de vervolgcursussen is een redelijk niveau van bridgen haalbaar. Binnen de genoemde cursussen wordt naast instructie veel aandacht besteed aan het spelen om zodoende de nodige ervaring op te doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op diverse momenten van de week te bridgen in de Sociëteit.

Geïnteresseerden voor cursussen kunnen informatie opvragen bij
tonvanderhaar@gmail.com