Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Commerciële Club

Welkom bij de Commerciële club.

Informatie over onze Biljartclub C.C.

De vereniging de "Biljartclub Commerciële Club" is opgericht op 5 januari 1966 door 21 charterleden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de gezelligheid door de beoefening van de biljartsport door amateurs. De vereniging kent leden en ereleden tot een maximumaantal van 42.

De vereniging organiseert wekelijks op de woensdag speelavonden waarbij het spelen van wedstrijden in onderling verband aan de orde is. Deze avonden vinden plaats in de biljartzaal van de "Sociëteit De Harmonie", Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester, een eerste wedstrijdleider en een tweede wedstrijdlleider.

Ieder jaar wordt een kascommissie benoemd bestaande uit twee leden.

Hij die als nieuw lid wenst toe te treden, dient daartoe een aanvraag in bij het bestuur van de BCC.

Leden kunnen zijn degenen die een leidinggevende functie op directieniveau hebben of hebben gehad in het bedrijfsleven of bij de overheid, dan wel een zelfstandig beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Zij dienen tevens lid te zijn of te worden van de "Sociëteit De Harmonie".

Het huidige bestuur 2016-2017 bestaat uit de heren Adri Wierda (voorzitter), Jan van Hemmen (secretaris), Jan Tijdens (penningmeester),  Jan Aaldriks (1e wedstrijdleider), Dick Wind [2e wedstrijdleider] 

Hij, die eventueel lid wil worden van de B.C.C. ,  wende zich tot onze secretaris, de heer Jan van Hemmen, Emmalaan 10,  9752KT Haren,  tel.  050-5347180,   E-mail.  janvanhemmen@zonnet.nl  

Biljartclub Commerciële Club

Biljartclub Commerciële Club algemeen


Actueel

Bekijk de actuele berichten

Agenda - Biljartclub Commerciële Club

Nieuws - Biljartclub Commerciële ClubLet op, u bent niet ingelogd.
U ziet alleen de openbare pagina's.