Leeskring

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Leeskring

Sociëteit De Harmonie is een broedplaats waar iedereen vrij is nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo is vanuit de culturele commissie in oktober 2009 ook de Leeskring ontstaan. Binnen deze club kiezen de deelnemers een boek dat zij de komende tijd lezen, waarna ze bij elkaar komen om het boek te bespreken. Een van de leden bereidt de bijeenkomst voor en verzorgt de introductie. Het bespreken van boeken stimuleert inhoudelijke verdieping en discussie rond de thema’s van de gekozen schrijvers. De besprekingen vinden altijd plaats op de donderdagmiddag, gemiddeld één keer per zes weken.

Welke auteurs kwamen tot nu toe aan bod? Om er een indruk te geven bijvoorbeeld: Allessedro Barrico, Bernard Dewulff, Paolo Giordano, Marlene van Niekerk, Anna Enquist, A.F.TH. van der Heyden, Edgar Hilsenrath, Irvin D.Yalom en Maarten 't Hart.

Omdat de eerste leeskring al tien leden telt en daarmee vol is, begint er een tweede leeskring. Deze tweede leeskring gaat zich speciaal bezighouden met biografieën en komt op 8 maart 2018 om 16.30 uur voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en te lezen boeken te bespreken. Zoals met alles bij De Harmonie, kan iedereen het initiatief nemen om een nieuwe activiteit te starten. 

Contactpersonen:
Dieneke Snippe, leeskring romans
Carla Alma, leeskring biografieën.

 

Boekenkast

Soms is er ruimte nodig in jouw boekenkast en wil je wel wat boeken opruimen. Wat doe je er dan mee? Bij de ingang van Sociëteit De Harmonie staat een boekenkast waarin leden boeken achterlaten. Anderen kiezen hier boeken van hun gading uit en nemen het mee. Een leuke uitwisseling. We plakken in ieder boek een ex libris sticker op naam van De Harmonie. Zo zwermen de Harmonieboeken uit over de omgeving.