Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

foto zerk Ripperda

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Uurtje Cultuurtje: Het Groninger adelgeslacht Ripperda

26 januari 2019 om 16:00

26 januari 2019 Redmer Alma

De Ripperda’s te Farmsum
Redmer Alma is historicus en werkzaam als beleidsmedewerker bij het Drents Archief. Alma studeerde wiskunde en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en bereidt een proefschrift voor over de Ommelander adel in de late middeleeuwen.

Ten minste drie eeuwen lang zwaaide de familie Ripperda de scepter in Farmsum en drukte haar stempel op de wijde omgeving, tot het overlijden van de laatste Ripperda van Farmsum in 1681. In 2012 werd in de kerk aldaar een dertigtal bijzondere grafzerken ontdekt, waaronder een aantal van dit bijzondere geslacht. Sindsdien is veel onderzoek verricht dat nieuw licht werpt op de Ripperda’s te Farmsum. Iedere Groninger kent de befaamde avonturier en hertog Johan Willem Ripperda en andere leden van de takken Winsum en Wijtwerd, maar hun neven in Farmsum, zijn altijd onderbelicht gebleven - ten onrechte, kunnen we nu wel stellen.
Aan de hand van de geschiedenis van dit geslacht kan goed de ontwikkeling van de Ommelander adel geschetst worden, waar de Ripperda’s representatief waren voor andere adellijke families in het gewest. Daarnaast is de laatste jaren het nodige boven water gekomen waarin deze familie afwijkt van en uitsteekt boven de overige Ommelander adel. Vooral in de 17de eeuw kende het geslacht een aantal opmerkelijke leden die het verdienen in woord en beeld breder voorgesteld te worden, een avontuurlijke reis die de toehoorders door heel West- en Noord-Europa voert.

Rubriek: Algemeen, Kunst & Cultuur, Lezingen & cursussen door w.hooijer@home.nl

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks