harmonie
Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet

Landschapstafel

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

De Natuur- en Landschapstafel

Ieder lid van Sociëteit De Harmonie kan het intitiatief nemen om een activiteit te organiseren. Via deze website en de interne nieuwsbrief maken we nieuwe initiatieven vekend onder de leden. Zo ontstond ook het het idee om onder leiding van een expert het landschap in te  trekken en te bekijken. Het werd direct een succes; de natuurtafel of landschapstafel is een feit. 

Deze tafel is bedoeld voor leden met interesse voor het ontstaan van het ons omringende landschap (geologie, fysisch geografische kenmerken, cultuurhistorie, enz.) en voor de natuur daarin (vogels, andere dieren, planten, paddestoelen, enz.).  We verkennen diverse gebieden rondom de stad Groningen door middel van een lezing op locatie met daarna een wandeling om het geleerde met eigen ogen te aanschouwen. De eerste excursie was op 15 mei 2018 en ging naar het Reitdiepgebied. In het kerkje van Klein Wetsinge vertelde Ben Westerink, een landschapsdeskundige uit het gebied, over het ontstaan van dit oudste culuurlandschap van Europa. Koffie, thee en een lekkernijen met een stevige wandeling na maakten de ontdekkingstocht compleet.

De tweede excursie werd een fietstocht naar de Onlanden met een inleiding door Carla Alma gegeven bij de Onlanderij en halverwege werd gelunchd bij Cnossen aan het Leekstermeer. (21 juni 2018)

Welke excursies staan er op stapel? 

Dat vind je in de agenda Natuur.

foto: excursie in het Reitdiepgebied

Natuur

Natuur algemeen


Actueel

Bekijk de actuele berichten

Agenda - Natuur

Nieuws - NatuurLet op, u bent niet ingelogd.
U ziet alleen de openbare pagina's.