Initiatief om tot een tweede leeskring te komen

Nieuwe leeskring

Al enkele jaren kent onze sociëteit een eigen leeskring van zo rond de tien mensen. Voorzitter daarvan is Dieneke Snippe. Gezamenlijk worden boeken gelezen en besproken, literaire nieuwtjes en evenementen uitgewisseld en er worden nieuwe boeken aangeraden. Tot volle tevredenheid van de deelnemers.

Er is echter meer vraag naar zo’n leeskring binnen De Harmonie en met meer dan tien mensen wordt de huidige kring te groot.

Vandaar het initiatief om tot een tweede leesclub te komen; inmiddels zijn er vier gegadigden die zich daarvoor (mondeling) hebben aangemeld.

Plan is zo’n zes keer per jaar (op donderdagmiddag) bijeen te komen en titels uit te wisselen en te bespreken of gezamenlijk literaire evenementen en lezingen te bezoeken of zelf te organiseren binnen de sociëteit.

U kunt zich hiertoe melden bij de initiatiefnemer Carla Alma via: carlaalma@outlook.com

Rubriek: Algemeen
27 december 2017 9:47 door W.Hooijer

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks